อนาคตกรีนวู้ด เอริค เทน ฮาก ยืนยันว่าการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของ เมสันกรีนวู้ด 

อนาคตกรีนวู้ด เอริคเทนฮากให้มุมมอง กับแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดเกี่ยวกับ อนาคตของเมสัน กรีนวู้ดเมสันกรี นวู้ดไม่ได้ลงเล่น ให้แมนฯยูไนเต็ดมา 18เดือนแล้วและยัง คงถูกพักงานเนื่อง จากสโมสรกําลัง ตรวจสอบ พฤติกรรมของ เขาเมสันกรีนวู้ดยังคง ถูกพักงานเอริคเทน ฮากยืนยันว่าการตัด สินใจเกี่ยวกับ อนาคตของเมสัน กรีนวู้ดจะเกิด ขึ้นกับสโมสร  Mason Greenwood

แต่เขาได้พูดใน สิ่งที่เขาต้องการ เกิดขึ้นกับกอง หน้าที่ติดโทษแบน กรีนวู้ดไม่ได้เล่น ให้กับยูไนเต็ดตั้งแต่ เดือนมกราคม2022 หลังจากถูกจับกุม ในข้อหาข่มขืน และทําร้ายร่างกาย ก่อนที่เขาจะถูก จับกุมในข้อหา ล่วงละเมิดทางเพศและขู่ ว่าจะฆ่าในเดือนตุลาคม พ.ศ.2022เขาถูกตั้งข้อหา พยายามข่มขืนควบ คุมและบีบบัง คับพฤติกรรม https://SoccerLiveHD.com

และทําร้ายร่าง กายจนได้รับอันตราย แก่กายแต่ในเดือน กุมภาพันธ์ปีนี้สํานัก งานอัยการสูงสุด ได้ยกเลิกข้อ กล่าวหาโดยอ้างถึง การถอนพยานคน สําคัญและเนื้อหา ใหม่ที่ปรากฏขึ้นซึ่ง หมายความว่าไม่ มี’โอกาสที่แท้ จริงของความเชื่อมั่น’ อีกต่อไปแมนฯยูไนเต็ด ได้เริ่มการสอบ สวนภายในของ ตัวเองในประเด็น นี้แล้วแต่ยัง ไม่มีการตัดสิน ใจว่าจะเกิด อะไรขึ้นกับกรีนวู้ด

โดยแข้งวัย21ปี ยังคงถูกพักงาน และขาดการซ้อม เทนฮากให้สัมภาษณ์ ที่สนามซ้อมนิว เจอร์ซีย์ของยูไนเต็ด ก่อนเกมกระชับ มิตรกับอาร์เซนอล ในวันเสาร์ว่าการ ตัดสินใจครั้งนี้ไม่อยู่ ในมือของเขาแต่ เขาได้แสดงออก ถึงสิ่งที่เขาต้องการ เห็น”มันเป็นการตัด สินใจของสโมสร และแน่นอนว่าผม แบ่งปันความคิด เห็นของผมแต่มัน เป็นการตัดสินใจของ สโมสรและเรา ทุกคนต้องยอมรับมัน”

ก่อนที่เขาจะถูก จับกุมในข้อหา ล่วงละเมิดทางเพศ และขู่ว่าจะฆ่า

ในเดือนตุลาคมพ.ศ .2022เขาถูกตั้ง ข้อหาพยายาม ข่มขืนควบคุม และบีบบังคับพฤติ กรรมและทําร้าย ร่างกายจนได้ รับอันตรายแก่ กายแต่ในเดือน กุมภาพันธ์ปีนี้ สํานักงานอัยการ สูงสุดได้ยกเลิก ข้อกล่าวหาโดย อ้างถึงการถอน พยานคนสําคัญ และเนื้อหาใหม่ ที่ปรากฏขึ้นซึ่งหมายความว่า ไม่มี’โอกาสที่ แท้จริงของความ เชื่อมั่น’อีกต่อไป

แมนฯยูไนเต็ดได้ เริ่มการสอบสวน ภายในของตัวเองใน ประเด็นนี้แล้วแต่ ยังไม่มีการตัด สินใจว่าจะเกิด อะไรขึ้นกับกรีนวู้ดโดย แข้งวัย21ปียังคง ถูกพักงานและขาดการ ซ้อมเทนฮากให้ สัมภาษณ์ที่ สนามซ้อมนิว เจอร์ซีย์ของยูไนเต็ดก่อน เกมกระชับมิตร กับอาร์เซนอลใน วันเสาร์ว่า เซอร์ไพรส์ขายตัวรุก

การตัดสินใจครั้ง นี้ไม่อยู่ในมือ ของเขาแต่เขา ได้แสดงออกถึง สิ่งที่เขาต้องการ เห็นเมื่อถูก ถามว่าเขาอยาก เก็บกรีนวู้ด ไว้หรือไม่ เทนฮากกล่าวว่า” ผมไม่สามารถ พูดได้มากนักเกี่ยว กับเรื่องนี้แต่ผม แบ่งปันความคิด เห็นเกี่ยวกับ เรื่องนี้ดังนั้น เรามาดูกันว่าจะเกิด อะไรขึ้น”