ระดับหัวกะทิ ฟุตบอลหญิงอาจ เป็นอุตสาหกรรม พันล้านปอนด์ภายใน 10 ปี

ระดับหัวกะทิ ฟุตบอลหญิงสามารถ เป็นอุตสาหกรรมที่ มีมูลค่าหลาย พันล้านปอนด์ได้’คาเรน คาร์นีย์คาเรน  คาร์นีย์ ประธานสห พันธ์ฟุตบอลหญิ งนานาชาติ (ฟีฟ่า) กล่าวว่า “ในรอบ 10 ปี ผมเชื่อว่ากีฬาชนิด  นี้น่าจะเป็น อุตสาหกรรมที่ มีมูลค่าหลายพัน ล้านปอนด์ แต่มาตรฐาน เหล่านี้และข้อกําหนด เหล่านี้สําหรับ การลงทุนเป็น รากฐานที่จะ นําเราไปสู่จุดนั้น”

Karen Carneyฟุตบอลหญิง อาจเป็นอุตสาหกรรม พันล้านปอนด์ภายใน 10 ปีหากได้รับการลงทุนที่เหมาะ สมในตอนนี้ ตามรายงานของ คาเรน คาร์นีย์ฟุตบอล หญิงอาจเป็นอุต สาหกรรมพันล้าน ปอนด์ภายใน 10 ปีหากได้รับการลง ทุนที่เหมาะสมใน ขณะนี้ตามประธาน ของการทบทวน อิสระใหม่คาเรน คาร์นีย์ อดีตกองหน้า ทีมชาติอังกฤษ ได้เรียกร้องให้มีการ ปฏิรูปวงกว้างในระดับ หัวกะทิ https://SoccerLiveHD.com

และระดับรากหญ้า ของฟุตบอลในประเทศ เพื่อใช้ประโยชน์จาก ความสําเร็จในยูโร ของไลออนส์อย่าง เต็มที่เมื่อซัมเมอร์ที่แล้วหนึ่ง ในข้อเรียกร้องสําคัญ ในการทบทวนเพื่อ ขยายเกมของผู้หญิง ที่เผยแพร่หนึ่ง สัปดาห์ก่อนเริ่มการแข่งขันฟุตบอล โลกหญิง ได้แก่ :การสร้างสภาพแวด ล้อมระดับมืออาชีพ อย่างเต็มที่ใน สองระดับบนสุดโดยมี ‘ชั้นเงินเดือน’ ขั้นต่ําในซูเปอร์ลีก  หญิงตั้งแต่ปี 2025-26

การจัดหาการดูแลสุ ขภาพร่างกาย และจิตใจมาตร ฐานทองคํา แพ็คเกจการลาเพื่อ เลี้ยงดูบุตรชั้น นําของโลกและการเป็นตัวแทน ของสหภาพเต็ม รูปแบบ การเปลี่ยนเส้น ทางเงินทุนบางส่วน จากโถรางวัลเอฟ เอคัพชายเพื่อสนับสนุนเกม ของผู้หญิงการระบุ พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ รายใหม่เพื่อลงทุน ในการปรับปรุงเส้น ทางความสามารถ และโครงสร้าง สถาบันการศึกษา

ช่องออกอากาศเฉพาะ – อาจเป็นวันเสาร์เวลา 3.<> น.

หากฟุตบอลหญิง สามารถได้รับการ ยกเว้นจากช่วงเวลา ปิดไฟด้วยการ สนับสนุนของ หน่วยงานฟุตบอล คาร์นีย์ อดีตกองหน้าทีม ชาติอังกฤษ เป็นผู้ นําในการทบทวน เกมภายในประเทศ ของทีมหญิงคาร์นีย์ตระหนักดีว่ามาตรการหลาย อย่างที่ระบุไว้ใน การทบทวนจะต้อง ใช้เงินลงทุน จํานวนมาก แต่กล่าวว่า “ฟุตบอลหญิงเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพ

“ถ้าคุณกําลังเริ่ม ต้นอะไรบางอย่าง คุณต้องมีเงินไหลเข้า ในช่วงเวลา10 ปีผมเชื่อว่ากีฬานี้ อาจเป็นอุตสาหกรรมพัน ล้านปอนด์คาร์นีย์ กล่าวว่าเป้าหมาย ของการทบทวนคือ การแนะนํามาตรฐาน ขั้นต่ําในทุกด้านของเกม และยืน ยันว่าแม้ว่าจะมีผล กระทบด้านต้น ทุนที่สําคัญสําหรับ สโมสรและเอฟเอ โดยเฉพาะ แต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนในเกม สามารถเพิกเฉยได้ พร้อมเป็นตัวจริง

“ฉันต้องมีความมั่นใจ ว่าคําแนะนําเหล่า นี้จะถูกนําไปใช้ และเร่งด่วน” เธอกล่าว “สิ่งนี้ไม่ควรนั่งบน หิ้งมันต้อง ยืนหยัดเพื่ออะไร บางอย่างฉันต้องการ ให้ผู้เล่นไปที่ เอ็นเฮชเอส (เพื่อรับการรักษา อาการบาดเจ็บ) หรือไม่?  ไม่ใช่ ฉันต้องการให้ ผู้เล่นใช้ถุงขยะสํา หรับผ้าม่านหรือไม่? ไม่ ฉันไม่”ผมเข้าใจว่าจะมี การผลักดันมาก มาย ผู้คนบอกว่ามันเป็นการ ลงทุนชิ้นใหญ่ แต่นั่นคือสิ่งที่ จําเป็นในตอนนี้